Forbered dig godt på livet efter alkoholbehandlingen

Publiceret den 26/01/15 0 Kommentarer

Alkoholbehandlingen og tiden bagefter

 

Det er som regel ikke noget problem at  være alkohol- og stoffri og uden drikketrang under alkoholbehandlingen på Behandlingscenter Tjele, men nogle oplever, at tilværelsen atter skrider for dem, når de forlader den faste struktur og sammenholdet.

– Egentlig trives misbrugere bedst i Tjele-miljøet. Det skyldes den særlige kultur, der hersker, og som skal være bundfældet, når behandlingen er tilendebragt.

I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at det at være i behandling ikke må betragtes som et skoleophold, som efter en periode afsluttes, hvorefter vi skal “ud i den virkelige verden”.
Nej, opholdet på Tjele finder i allerhøjeste grad sted i virkelighedens verden – vi har blot for en periode skiftet bopæl. Verden ændrer sig ikke, men vores mentale habitus tager en drejning, når vi tager kulturen på Tjele til os, og det er afgørende, at Tjele-kulturen også fremadrettet bliver en del af os – også når vi igen skifter bopæl.

Det er bl.a. ud fra disse betragtninger vi afholder vore tirsdagsmøder, hvor vi evaluerer de kundskaber, som den enkelte har erhvervet sig i behandlingsforløbet.  Møderne har karakter af sociale sammenkomster mellem ligesindede, og der samtales om vor aktuelle tilstand, og hvad der fremover er ønskeligt og nødvendigt. Vi ved, at det for os som alkoholikere er naturligt at drikke, og vi har lært, at den eneste grund til drikkeriet er den, at vi netop er alkoholikere.

I erkendelse af, at ikke alle opnåede et ædrueligt liv efter alkoholbehandlingen drøfter vi følgende punkter:

TILBAGEFALD efter alkoholbehandlingen

Udsagnet er, at ædruelighed ikke opnås alene ved hjælp af de kundskaber, som vi har tilegnet os under opholdet på Tjele. Tilbagefaldet opstår utilsigtet i en ubevidst proces, der skabes i underbevidstheden. Vi er ikke herre over underbevidstheden, som får os til at udrette handlinger, der er affødt af impulser, erfaringer og oplevelser fra vort aktive liv. Skal tilbagefald undgåes er vi nødt til at ændre os, således at underbevidstheden vænner sig til nye vaner eller handle- og tænkemåder, så disse bliver automatiske for os, ganske som drikkeriet plejede at være. Vi må ikke stå stille, og sker det alligevel, vil tilbagefaldet indtræffe – trods ønsket om det modsatte. Tilbagefaldet sker altså ubevidst og uden egentlig overvejelse og beslutning om at ville drikke.

ÅNDELIG OPVÅGNEN

Udsagnet er, at tro og tillid til en højere magt er afgørende for at fjerne misbrugerens trang til stoffer. Vi må finde noget, der kan give endnu større velvære end stofferne, den samme ro, hvis vi vil lykkes med misbrugsbehandlingen. Vi erkender, at livet udviklede sig anderledes, end vi havde planlagt, men ved tro og tillid vil vort liv alligevel kunne udvikle sig positivt, fordi vi derved finder glæden ved livet, som vi indser, vi ikke er herre over.

NY LIVSFORM

Udsagnet er, at vi i resten af livet må søge støtte fra ligesindede. Uden den støtte er behandlingen nytteløs. Vi falder tilbage I GAMMEL ADFÆRD og tilbage til misbruget, når den første rus over at være ædru har lagt sig – når aleneheden indfinder sig sammen med uroen. Det kan netværket af andre tidligere misbrugere afhjælpe. En ny livsform bestående af samvær med andre ædru alkoholikere, for hvem det vigtigste i livet er at forblive ædru.

SINDSRO

Udsagnet er, at sindsro opnås og bibeholdes, når vi ikke er underlagt en indre uro, som tvinger os til at skulle noget andet, end det vi er i gang med. Sindsro opnås ikke blot ved at meditere, men mere ved at udrette ting, som har betydning for andre end os selv, hvorved det så afgørende selvværd højnes. Sindsroen ligger i den selvforglemmelse, som opstår, når vi er optaget af nye, ændrede gøremål, som ligger uden for os selv, og den er det modsatte af kedsomhed, der er den dybeste form for selvmedlidenhed.

 

./Rudolf

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver aldrig publiceret eller delt med andre. Påkrævede felter er markeret med *