Hvordan spotter man afhængighed på arbejdspladsen?

Publiceret den 02/09/14 0 Kommentarer

daretocare

Dare to Care virksomhedsdag

Én gang om måneden holder Majorgården Tjelehuset Dare to Care-informationsdag for virksomheder. Temaet er: Hvordan spotter man afhængighed på arbejdspladsen?

De fleste arbejdspladser har i dag regler  omkring alkohol i arbejdstiden. Alligevel forekommer misbrug af alkohol eller andre stoffer på danske arbejdspladser. Mange virksomhedsledere og HR-medarbejdere kommer i tvivl og søger måske andre forklaringer, når en medarbejder begynder at ændre adfærd.

Virksomhederne klædes på til at håndtere afhængighed på arbejdspladsen

Majorgården Tjelehusets virksomhedsdag klæder virksomhederne bedre på med viden og værktøjer til, når de støder på udfordringer i forbindelse med misbrug på arbejdspladsen. Et andet formål med infomødet er også at få sat alkohol/misbrugspolitik på dagsordenen på arbejdspladsen.

Vi har lige afholdt Dare to Care dag, og igen var det et dejligt arrangement med interesse og stor spørgelyst fra deltagerne.

Vi har efterhånden kørt arrangementet mange gange, og hver gang er tilbagemeldingerne, at deltagerne får mange brugbare værktøjer, som de kan benytte fremadrettet. De er samtidig glade for den sparring, der ligger i at være sammen med kollegaer fra andre virksomheder, så de kan få input fra hinanden. Også her er det tydeligt, at det virker at være sammen med ligestillede, som sidder med nogenlunde samme udfordringer som én selv.

Deltagerne får viden om afhængighed, udvikling indenfor misbrug gennem de seneste år, hvordan man spotter misbrug/advarselstegn, hvordan misbrug påvirker omgivelserne og hermed også kollegaer og arbejdsmiljøet.

Spørgsmålet er i sådanne sammenhænge som i så mange andre sammenhænge, hvordan spotter vi misbrug? og især hvordan spotter vi andre misbrug end alkohol?

Vi er glade for som regel at kunne have en virksomhed med udefra, som fortæller om, hvordan de har grebet misbrug an i praksis på arbejdspladsen. I august måned var det Peter Wiwel fra Haldor Topsøe, og deltagerne var meget glade for Peters indlæg og input, og de havde mange spørgsmål undervejs.

Tilbagemeldingerne er også altid, at nogle deltagere skal hjem og kigge på egen alkohol/misbrugspolitik; trænger den mon til at blive ajourført?

Afhængighed på arbejdspladsen – det bliver altid værre, ikke bedre

Vores erfaring er, at når der er tale om afhængighed, bliver det altid værre – ikke bedre. Derfor handler det om, at vi får videregivet viden, så den, der har et afhængighedsproblem, kan få hjælp på en værdig og respektfuld måde til glæde og gavn for alle involverede.
Jeg slutter altid mine foredrag af med: Det eneste, man ikke må gøre ved misbrug, er ikke at gøre noget.

Det vil jeg derfor også gøre her. Det værste, man kan gøre, er at lukke øjnene og tro, at det nok går over.

Så har du en kollega eller en medarbejder, der har et misbrugsproblem, kan du, HR eller nærmeste leder roligt kontakte os for en uforpligtende snak og for at få noget sparring.

 

Bedste hilsener
Anne-Margrethe

Majorgården Tjelehuset

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver aldrig publiceret eller delt med andre. Påkrævede felter er markeret med *