Craig Nakken på Orelund – At finde sit moralske kompas

Publiceret den 15/11/13 0 Kommentarer

Efter i mange år at have været fortvivlet over ikke at kunne håndtere min afhængighed blev jeg heldigvis vist den tankegang, der er knyttet til Anonyme Alkoholikere. Her fik jeg en forklaring på, hvorfor jeg ikke kunne lykkedes med at stoppe mit umådeholdende drikkeri, gav stor trøst. Jeg fandt også en arbejdsmetode til at bearbejde det menneske, jeg havde udviklet mig til, gennem AA’s 12 trin, og det havde jeg endnu mere brug for.

Det menneske, jeg havde udviklet mig til, foragtede jeg til en grad, så jeg faktisk syntes, at denne jord og især mine nærmeste var bedre tjent med, jeg ikke var. Som følge af samarbejdet med en sponsor og arbejdet med trinene blev det også meget bedre, og jeg begyndte at føle mig ”hel”. Der var dog stadig et stykke vej til at føle reel ”berettigelse”. Denne kom, da mit ønske om at bruge den erfaring, jeg så smertefuldt havde erhvervet, blev til virkelighed.  Jeg begyndte at arbejde på et Minnesota behandlingscenter, og jeg startede uddannelse til rådgiver.

Her stødte jeg på Craig Nakken, i første omgang gennem hans bog: ”Den addiktive personlighed”, og senere gennem den undervisning han har givet på Tjele gennem årene. Han beskriver bl.a., hvordan afhængigheden fjerner mennesket fra den vej, vedkommende har stukket ud for sig selv. Dette var noget, jeg kunne forholde mig til, for mig selv og i forhold til de afhængige, som jeg var begyndt at møde i mit arbejde.

Craig Nakken skriver: ”For at få ædruelighedsprocessen i gang igen, må man igen involvere sig i at nære sin sjæl”. Denne tanke uddyber han mesterligt i sin nyeste bog ”Finding Your Moral Compass” (At finde sit moralske kompas), og han beskrev den medrivende i sin undervisning på Orelund, hvor medarbejdere fra Svanegården, Østrefælled Torv og Orelund deltog (dagen før for de jyske centre).

Hovedtanken er, at følelser og fornemmelser er de rettesnore, den aktive afhængige benytter sig af. Vi tænker og handler ud fra, hvad følelserne og fornemmelser byder os at gøre, uden hensyn til hvad vi i øvrigt mener eller tidligere har ment. Ikke at tænke og handle i overensstemmelse med vores egne moralbegreber, skaber tanker om at være: ond, sindssyg, ubrugelig eller umulig at elske. Et stort og rugende ”HVORFOR?” dukker op, og skam har fået fast bolig i den afhængige.

Genkendeligt? For mig meget, både personligt, men også i forhold til de mange jeg møder, der heldigvis tager det store skridt ind på et behandlingscenter.

Det store spørgsmål er så selvfølgelig: ”Hvad så?”

Det første er at møde vedkommende uden fordømmelse, trods hans/hendes defekter, helt parallelt med, at vi i AA i kor råber: ”Hej ….” til den, der lige har vedgået sig sin ufuldkommenhed ved at sige: ”Jeg hedder …. Jeg er alkoholiker!” Dernæst: At være der, når de træder deres første skridt ud i det minefelt af skam, hvor mennesket er sårbart. At være der, når de går denne vej mod et nyt liv bestående af et (nyt) sæt værdier, positive åndelige principper.

Skyld kommer her til at spille en central rolle. Denne følelse, der i første omgang ikke opleves som noget positivt princip, men er det, fordi det er gennem skylden, at den positive kerne kan skimtes. At føle skyld bliver broen mellem at handle ud fra følelser og fornemmelser, til at handle ud fra et sæt af positive åndelige principper.

Af disse tanker fødtes Orelunds træ, med en del af de positive åndelige principper som ”agern”, der kan tages ned, føles på, mærkes og bruges, når et problem kalder på støtte fra et positivt åndeligt princip.

På Orelund takker vi Craig Nakken for ideen til vores træ og for en dejlig dag med kollegaer og fantastisk inspiration.

Frank Jørgensen


Craig Nakken gæstede i slutningen af oktober måned Behandlingscenter Tjele – først i Jylland og dagen efter på Sjælland.

Craig Nakken er forfatter, foredragsholder, lærer og familieterapeut og har specialiseret sig i behandling af afhængighed. Han har gennem sit mangeårige virke haft ledende roller på en række behandlingscentre, undervist og holdt foredrag verden over. Hans private praksis er højt respekteret.                        
Craig Nakken har over 40 års ædruelighed bag sig.

 

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver aldrig publiceret eller delt med andre. Påkrævede felter er markeret med *