Ædruelighed i den virkelige verden (2)

Publiceret den 23/05/12 0 Kommentarer

Ro og tid på HOLMEHUS har betydet

  • at jeg er blevet bevidst om min afhængighed, og endeligt har accepteret at jeg er alkoholiker
  • at jeg har tilegnet mig ny indsigt i min tilværelse og dermed fået en anden livsanskuelse end tidligere
  • at jeg har forenklet min tilværelse og stort set kappet båndene til den materielle verden, den verden, som tidligere – sammen med alkoholen – optog hele min tankevirksomhed
  • at jeg forstår at leve i ”nuet” uden kontrol af tiden, og jeg kan forstå og mærke, at pres og bekymringer for fremtiden (og fortiden) er væk, fordi jeg har indset, at fremtiden er usikker og uforudsigelig
  • at jeg har opdaget, at jeg ikke er centrum – der findes højere principper

I fællesskabet på HOLMEHUS opdagede jeg også betydningen af :

”ærlighed”     ”sandhed”  ”respekt”      ”sige fra”

Det var vigtigt for mig, at fællesskabet kunne fungere, så alle bofæller befandt sig godt i dagligdagen, altså blev velfungerende sociale mennesker, der supplerer hinanden bedst muligt, sådan som det skulle være, når opholdet var tilendebragt, og det var familien, der igen skulle danne rammen om fællesskabet.
Ærlighed i tale og omgang med hinanden var afgørende, og for at opnå sandhed og respekt måtte al forstillelse ikke forekomme, fordi man derved erhverver evnen til at kunne sige fra.

KONKLUSION

Under primærbehandlingen hører man ofte udtrykket ”jeg har slet ikke drikketrang”. Det er fordi, man befinder sig i det, vi kalder for ”osteklokken” med travle, daglige bestemte rutiner uden andre påvirkninger, men først når primærbehandlingen er gennemført, vil det vise sig, om de teoretiske ting, som man har tilegnet sig, bærer frugt.
Det fandt jeg ud af under mit ophold på HOLMEHUS, fordi jeg glidende genindtrådte i ”den virkelige verden” – fandt min ædruelighed i den virkelige verden, og fik mulighed for – under opsyn – at afprøve og leve mit eget liv. Jeg levede her som om jeg var i mit eget hjem. Selvværdet vendte tilbage, og jeg fik et ændret livssyn og en tilværelse med andre værdier end dem, der tidligere havde fyldt mit liv.

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver aldrig publiceret eller delt med andre. Påkrævede felter er markeret med *