Afhængighedens vold – Børn i misbrugsfamilier

Publiceret den 10/12/10 0 Kommentarer

Afhængighedens vold

 

”Volden har kolossale konsekvenser. Nogle børn er lige så angste og har de samme symptomer, som soldater fra Vietnam-krigen kom hjem med.”…”Vi ved at voldsramte børn har overvejet at begå selvmord seks gange så ofte som andre børn. Det har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Det vil formentlig have en god effekt at sætte ind mod forældrenes alkoholmisbrug,…” (Mogens Nygaard Christoffersen, Det Nationale Center For Velfærd (SFI).

Jo, jeg ved det godt, og alligevel bliver jeg ramt i hjertekulen, når jeg læser ovenstående og tænker; ”Hvad venter vi på? Hvor mange brækkede ribben, hvor mange brækkede lemmer, hvor mange slag mod hovedet skal der til, før vi handler.” Jeg ved også, at den omtalte undersøgelse handler om fysisk vold mod børn, og jeg ved at børn i misbrugsfamilier også udsættes for psykisk vold og i alt for mange tilfælde påføres livslang psykisk lidelse og smerte. Og jo, jeg ved også godt, at jeg skal holde hovedet koldt og forholde mig rationelt. Men for mig er det vi betegner ”Tjele ånden,” at vi tillader os selv et stort følelsesmæssigt engagement. At vi tillader os selv at blive ramt i hjertekulen.

Jeg husker også, at for snart 25 år siden (jeg bliver helt svimmel ved tanken) var jeg som ung (og sikkert håbefuld) forsker involveret i forskningsprojekter om barriere i tværsektorielt samarbejde eller især mangel på samarbejde.  Et af problemerne ved at etablere en målrettet og effektiv beskyttelse af den svage part – børnene er fortsat, at det tværsektorielle samarbejde ikke fungerer optimalt. I alt for mange tilfælde bliver der ikke handlet til gavn for børnene, fordi systemerne ikke evner at snakke sammen, at de taler forskellige sprog. Vi kender også fænomenet fra de af vore klienter, der udover deres afhængigheds diagnose har en psykiatrisk diagnose.  Sundhedssektoren har sit sprog og det er et andet sprog end det, der tales i socialsektoren.

På Tjele taler vi også vort eget sprog, men netop fordi vi ikke er en del af det offentlige system, har vi en unik mulighed for at formidle samarbejde mellem systemerne til gavn for barnet, familien og i sidste ende samfundet. Et samfund, der når alt kommer til alt, skal vurderes eller måles på dets omsorg for de svage, i dette tilfælde børnene.

Den undersøgelse, der omtales, er; ”Børnemishandling I Hjemmet”, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI), 8. december 2010. Undersøgelsen dokumenterer, at 5,6 % af en børneårgang, hvilket svarer til 3.000 børn i hver årgang, bliver udsat for vold af deres forældre eller stedforældre. Den gode nyhed er, at der er nogle politikere, der reagere på undersøgelsen og taler for en øget indsats på området. En indsats, der bl.a. skal bestå i en opkvalificering af alkoholbehandlingen og tilførsel af flere økonomiske ressourcer til området.

Vi ved, at der ofte er en sammenhæng mellem vold og alkohol eller vold og andet misbrug. Vi ved, at vi har en mangeårig erfaring i behandling af alkohol og andet misbrug. Vi ved, at vi har flerårig erfaring med familiebehandling.

Af Nils Jensen

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver aldrig publiceret eller delt med andre. Påkrævede felter er markeret med *